Výroční schůze ČSBS Lidice

Lidice, 20. ledna 2019

77401985_426132148082814_1155985645944963072_nČlenové ČSBS Lidice se sešli na výroční členské schůzi. Projednali zprávy o hodpodaření, stavu členské základny, sociálním programu i činnost ÚV ČSBS. Ze zprávy o činnosti ČSBS Lidice vyplynulo, že většina akcí se pořádá v těsné spolupráci s Obecním úřadem Lidice a do poloviny roku i s Památníkem Lidice. V červnu začala v souvislosti s reportáží v pořadu Reportéři ČR V předvečer tragédie a nevyjasněnou situací ohledně použití azbuky na pietní vzpomínce spolupráce váznout. Členové ČSBS Lidice se zúčastnili a spoluorganizovali řadu pietních akcí: Silver A, vzpomínkové akce k osvobození Československa, piety v kladenském gymnáziu, Lidicích, Ležákách, Krči, Ruzyni. Navštívili jsme i pietní akt k výročí boje studentů proti nacistické okupaci u Hlávkovy koleje a připomínky 17. listopadu jako Dne boje za svobodu a demokracii i Mezinárodního dne studentstva. OV ČSBS vyzval svým usnesením ze dne 21. 2. 2019 vedení předsednictvo ÚV ČSBS k rezignaci a navrhl personální změny  – neúspěšně. Na pietní vzpomínce namísto předsedy ÚV ČSBS Vodičky vystoupila sestra Marie Šupíková, tato změna byla projednána v rámci přípravného výboru piety.  V červenci proběhla schůze OO ČSBS, svolaná na základě reportáže v pořadu Reportéři ČR „V předvečer tragédie“, a nevyjasněné situace ohledně použití azbuky na pietní vzpomínce. Předsedkyně Jana Bobošíková  ve spolupráci s Veronikou Kellerovou starostkou zaslaly z pověření OO ČSBS Lidice a přeživších stížnost na reportáž ČT RRTV a obdržel zamítavou odpověď. Předsedkyně Jana Bobošíková  ve spolupráci se starostkou Veronikou Kellerovou požádaly z pověření OO ČSBS vedení Památníku Lidice o vyjádření k používání azbuky na pietní vzpomínce a obdržely nesrozumitelnou odpověď. Přeživší  lidické děti přerušily spolupráci s Památníkem Lidice a zaslaly otevřený dopis nejvyšším ústavním činitelům a ministrovi kultury ČR.