Blahopřejeme Marii Šupíkové

Lidice, 22. srpen 2017
Marie Šupíková, Jaana Bobošíková a Veronika Kellerová
Marie Šupíková, Jana Bobošíková a Veronika Kellerová

V úterý 22. srpna 2017 oslavila významné životní jubileum sestra Marie Šupíková, přeživší lidické dítě, která byla po vypálení Lidic v roce 1942 jako desetiletá dána na poněmčení. O pohnutém životním osudu Marie Šupíkové informujeme v rubrice „přeživší vzpomínají“.  V restauraci Lidická Galerie sestře Šupíkové gratulovali příbuzní, přátelé, starostka obce Lidice Veronika Kellerová a členové ČSBS Lidice – Pavel Horešovský, Marie Štrougalová, Zdeněk Pešek a Jana Bobošíková. Sestra Šupíková oslavila půlkulaté narozeniny s elánem, úsměvem a s příslibem dalších setkání s mládeží, na kterých vypráví svůj životní příběh. Děkujeme sestře Marii Šupíkové za besedy, kterých jen v loňském roce absolvovala více než 40, a na kterých informuje jako přímá účastnice o vypálení obce Lidice a o následných nelidských událostech. Jsme přesvědčeni, že tak významně napomáhá k udržování povědomí o lidické tragédii v období II. světové války, o jejích příčinách a zároveň tak varuje před kolapsem lidského ducha, který u zrodu nacistických zvěrstev stál. Přejeme sestře Šupíkové hodně zdraví, energie a pohody.