Děkujeme paní Edně Ruiz z Mexika

Lidice, 22. červenec 2017
Paní Edna Goméz Ruiz
Paní Edna Goméz Ruiz

Dlouholetá podporovatelka a příznivkyně Lidic, Mexičanka paní Edna Goméz Ruiz se stala čestnou občankou obce Lidice. Paní Edna Gomez Ruiz se od roku 1984 spolupodílí na organizaci pietní vzpomínky v mexických Lidicích, které se v letošním roce zúčastnil místopředseda ČSBS Lidice a nejmladší přeživší lidické díte Pavel Horešovský. O pobytu bratra Horešovského v Mexiku jsme informovali zde. Paní Edna Goméz Ruiz je neúnavnou propagátorkou české kultury a v Mexiku se zasazuje o trvalé připomínání tragické historie Lidic . V letošním roce paní Edna navštívila Českou republiku a spolu s přeživšími lidickými dětmi se zúčastnila pietního aktu v gymnáziu v Kladně, návštěvy koncentračního tábora Ravensbrück i dalších akcí. OV ČSBS Lidice děkuje paní Edně Goméz Ruiz za její neúnavnou dlouholetou činnost ve prospěch uchování historické pravdy o tragickém osudu obce Lidice v období II. světové války. O udělení čestného občanství paní Edně Goméz Ruiz, které proběhlo v nádherné srdečné atmosféře, informovala média zde Mexičanka Edna Gomez Ruiz se stala čestnou občankou Lidic a zde Lidické děti mají adoptivní maminku z Mexika. V obsáhlé fotogalerii přinášíme atmosféru udělení čestného občanství, následné besedy i přátelského setkání. Zúčastnili se ho přeživší lidické ženy a děti, představitelé obce Lidice spolu s lidickými občany, velvyslankyně Mexika v ČR paní Rosaura Ruedová, nechyběla mexická hudba a hlavně lidská atmosféra porozumění, blízkosti a radosti. Za fotografie děkujeme panu Martinu Homolovi.