Eduard Stehlík v čele Památníku Lidice

Lidice, 25. únor 2020

Eduard StehlíkČSBS Lidice uvítala jmenování vojenského historika Eduarda Stehlíka do funkce ředitele Památníku Lidice. Za klíčové pro uchování nezkreslené historické paměti a smyslu pro elementární spravedlnost považujeme následující dvě vyjádření nového ředitele k reportáži České televize, založené na sporném tvrzení historika, autora knihy Lidice – Zrození symbolu. 

„… není dle mého názoru možné na základě jednoho dokumentu, jenž vznikl s velkým časovým odstupem, za zcela jiné politické situace a byl navíc sepsán člověkem, jenž byl ve věci osobně mimořádně zainteresován, provést to, čeho jsme byli nedávno svědky – „ukřižovat“ lidickou ženu za to, že údajně udala svou židovskou podnájemnici a způsobit tím nezměrné utrpení její dceři, jedné z hrstky přeživších lidických dětí. Pokud už chci zveřejnit informace takovéhoto charakteru, musí být dokonale a bez sebemenších pochybností podložené a ověřené.

Narážíte na tvrzení historika Vojtěcha Kyncla a reportáž České televize, podle níž měla jedna z lidických žen Alžběta Doležalová udat svou židovskou podnájemnici Štěpánku Mikešovou. Tato kauza ostatně vyústila v rezignaci vaší předchůdkyně a v situaci v Památníku Lidce, kterou jste popisoval. Tvrzení Vojtěcha Kyncla podle vás podložené není?

Jsem přesvědčen, že ne a nejsem sám. Je to i názor dalších historiků a archivářů. Již v době vzniku reportáže České televize, která tuto informaci zveřejnila, existovala studie Vojtěcha Šustka, která toto obvinění zpochybňovala, a přesto mu nebyl dán v reportáži prostor. Za jen těžko pochopitelné mi přijde i rozhodnutí odvysílat reportáž s takovýmto obsahem na výročí vyvraždění Lidic. Za naprosto neuvěřitelné pak považuji následné ataky proti obci Lidice za to, že se odvážila proti obsahu této reportáže ozvat. Namísto toho, aby se někdo zamyslel nad tím, zda náhodou Vojtěch Kyncl neudělal chybu, začne se útočit na lidické jako na ty, kdo se brání zveřejnění údajných „nepříjemných pravd.

(…)

V neposlední řadě bych si přál, aby nejpozději do pěti let vznikla kvalitně zpracovaná vědecká publikace o Lidicích, o jejich dějinách i o všem, co se v roce 1942 i v letech pozdějších odehrálo. Nyní jsou již přístupné důležité dokumenty, jak u nás, tak i v zahraničí, a měly by být konečně využity kvalitními historiky. Ty bych chtěl přizvat ke spolupráci.“.

Zdroj: Info.cz, 24. únor 2020