K situaci v lidické organizaci ČSBS

Foto-PNovinová reakce bratra Pavla Horešovského na veřejné nepravdivé tvrzení místopředsedy ČSBS Emila Šneberga, že se Jana Bobošíková snaží ovládnout ústřední orgány svazu.

HaloNoviny, 22. 7. 2019

Lidická oblastní organizace je specifickou oblastní organizací ČSBS v tom, že jejími zakládajícími členy byli lidické ženy a děti, které přežily německé nacistické běsnění, a jejich rodinní příslušníci. Vše probíhalo v symbióze do doby, než došlo v této pobočce ke sporům mezi předsedou ČSBS Lidice a Občanským sdružením Lidice, které byly vyřešeny novými volbami vedení organizace. Volby proběhly naprosto regulérně, a to dokonce za přítomnosti předsedy ÚV ČSBS. Předsedkyní byla drtivou většinou zvolena sestra Jana Bobošíková, která má trvalé bydliště v Praze. Přitom Stanovy ČSBS neurčují, že trvalé bydliště hraje roli při přijímání do místní organizace.

Předsedkyně Jana Bobošíková, zvolená do čela ČSBS Lidice v roce 2015, je členkou lidické organizace od roku 2008. Tehdy ji, ještě jako poslankyni Evropského parlamentu, pozvaly do ČSBS Lidice právě lidické ženy a děti, spolu s předsedkyní ÚV ČSBS sestrou Andělou Dvořákovou. Jana Bobošíková vždy zásadově vystupovala proti územním a majetkovým požadavkům sudetoněmeckého landsmanšaftu a proti pokusům prolamovat dekrety prezidenta Edvarda Beneše. Své povinnosti ke svazu řádně plnila, tak proč by nemohla být zvolena předsedkyní? Mimo jiné, každý rok přispívá finančně na akci Silver A v Pardubicích. Také podporovala plesy, které pořádal ÚV ČSBS. V roce 2005 jako jediná z poslanců Evropského parlamentu uspořádala setkání v Praze v Obecním domě u příležitosti 60. výročí ukončení druhé světové války. Zajímalo by mě, kolik členů, co ji dnes odsuzují, že dělá předsedkyni lidické organizace, se toho setkání zúčastnilo? Kolik lidí udělalo pro uchování historické pravdy tolik jako Jana Bobošíková?

Ano, tři lidické ženy po jejím zvolení do čela ČSBS Lidice odešly. Ale jakým způsobem, to se nikdo neptá, to byla reakce tehdy nadřízené kladenské organizace ČSBS na zvolení naší nové předsedkyně. Lidické děti zůstaly v organizaci, nikdo neodešel.

Naši organizaci nijak Jana Bobošíková neovládla. ČSBS Lidice pracuje a členové nemlčí. Proto také upozorňujeme na chyby vedení svazu, kvůli kterým odcházejí z naší organizace členové. Jana Bobošíková jako předsedkyně tlumočí i kritická usnesení směrem k ÚV ČSBS, což je její povinnost. Pokud je ČSBS demokratickou organizací, měl by o kritice ze strany členské základny věcně diskutovat, a ne se uboze navážet do bydliště předsedkyně, která v rámci svých povinností informuje ÚV ČSBS o názorech členské základny ČSBS Lidice.

Pavel HOREŠOVSKÝ, místopředseda OV ČSBS Lidice, člen ÚV ČSBS