Kardinál Dominik Duka vstoupil do ČSBS Lidice

Lidice 7.12.2015

Dominik Duka
Kardinál Dominik Duka

Výbor ČSBS Lidice projednal přihlášku Mons. Dominika Duky a jednomyslně přijal kardinála a předsedu České biskupské konference do lidické organizace.
O přijetí do ČSBS Lidice informovala kardinála Dominika Duku předsedkyně organizace dopisem, ze kterého citujeme: „Vážený pane kardinále, dovolte mi, abych Vám jménem ČSBS Lidice poděkovala za Vaše jednoznačné veřejné postoje k aktuálním společenským problémům. Vaše mediální Ohlédnutí za 17. listopadem a Glosa k teroristickému útoku v Paříž  zveřejněné na radiu Proglas reflektují současnost v historických souvislostech tak, jak ji vnímáme i v naší organizaci. V době sílícího útoku na svobodu slova, v době tlaku na vytěsňování jiného názoru, než toho mainstreamově „správného“ a v době snahy kampaňovitě očerňovat a nálepkovat nositele názorů  nemainstreamových,  jsou Vaše postoje pevným hodnotovým bodem, kterému je vlastní demokracie, svoboda a úcta k historické pravdě. Velmi si toho vážíme.“

Výbor ČSBS Lidice se shodl na tom, že členství Dominika Duky je pro naší organizaci i pro celý Český svaz bojovníků za svobodu skutečnou ctí.