Lidice opět na jednání Rady ČT

Lidice, 24. červenec 2020
CTOV ČSBS Lidice požádal dne 23. 7. 2020 členku Rady České televize Ing. Hanu Lipovskou, Ph.D. o poskytnutí textu její stížnosti na reportáž pořadu Reportéři ČT „Historie na přání“ z 27. 1. 2020, o které se vedla vzrušená debata na jednání Rady České televize. Hana Lipovská nám text stížnosti poskytla. Obsahuje velmi zajímavé údaje a nové informace, které se týkají jak historických pramenů, tak současných Lidic. Rovněž obsahuje návrh usnesení, které požaduje vyvození odpovědnosti. Rada ČT by se kauzou Lidice měla dále zabývat na svém zasedání 26. srpna 2020. Naleznete jej v rubrice „Žádáme nápravu, žádáme vysvětlení.“