Lidičtí si připomněli osvobození Československa

Lidice, 8. květen 2019

BBKK6759Zástupci obecního úřadu a členové ČSBS Lidice uctili 8. května 2019 památku hrdinů a obětí druhé světové války a položili věnec ke společnému hrobu lidických mužů. Za obec se pietního aktu zúčastnil místostarosta Tomáš Skála, který poděkoval za účast a pronesl krátký proslov k významu 74. výročí ukončení druhé světové války. ČSBS Lidice reprezentoval místopředseda OV ČSBS Pavel Horešovský. Za fotografie děkujeme panu Bohumilu Kučerovi.