Nové knihy o lidických dětech

knihaph knihams

Teplice, 13. 12. 2016

V úterý 13. 12. 2016 se v Teplicích uskutečnil křest knih, které popisují životní příběh  dvou přeživších lidických dětí paní Marie Šupíkové a pana Pavla Horešovského. Za vydáním obou knih Lidice můj osud a Rebel z Lidic stojí pan Zdeněk Pešek, ředitel Střední školy obchodu a služeb v Teplicích  a také žáci a zaměstnanci školy. Jim všem,  za jejich úsilí o vydání a práci na knihách,  patří velké poděkování. Celý večer se nesl v krásné a přátelské atmosféře, zaplněný sál teplického Zahradního domu, místa, kde  dirigoval  filharmonický orchestr i světoznámý dirigent Libor Pešek, potěšila svým krásným zpěvem operní pěvkyně Pavlína Senič, úryvky z obou křtěných knih přednesli herci paní Jarmila Švehlová a Marcel Vašinka. Závěrečné poděkování Marie Šupikové a Pavla Horešovského za práci a vydání knih bylo velmi důstojné a dojemné. Po skončení slavnostního křtu se uskutečnila autogramiáda, na které oba naši lidičtí podepisovali a podepisovali své knihy velkému množství zájemců. Za sebe bych chtěla moc poděkovat panu řediteli Peškovi za pozvání a možnost, že jsem se tohoto krásného večera mohla zúčastnit  a do Teplic přeji, at´ se celé škole, žákům i pedagogům nadále daří a rozhodně mohou být  na svou práci  patřičně hrdi.

Veronika Kellerová

OV ČSBS Lidice srdečně blahopřeje přeživším lidickým dětem sestře Marii Šupíkové i bratru Pavlu Horešovskému k vydání knih o jejich nelehkém životním osudu a děkuje jim, že se o něj, přes bolestné vzpomínky, s námi všemi dělí. Významně tak přispívají k zachování historické paměti naší země.