O nás

Oblastní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Lidice

Oblastní organizace ČSBS Lidice byla zřízena Ústředním výborem ČSBS dne 8. září 2015. K ustavující konferenci oblastní organizace ČSBS Lidice došlo dne 1. října 2015.

Oblastní organizace ČSBS Lidice navazuje na úspěšnou dlouholetou činnost Základní organizace ČSBS Lidice.

       Poslání a cíle Oblastní organizace ČSBS Lidice

 • Přispívat k rozvoji České republiky v duchu humanitních tradic zakladatelů našeho státu a zásad Charty lidských práv. Usilovat o posilování národní hrdosti a lidské důstojnosti i o mravní čistotu společnosti na základě principu rovnosti občanů.
 • Vyjadřovat a prosazovat stanoviska bojovníků za svobodu k aktuálním společenským problémům, a uchovávat paměť národa. V této souvislosti zdůrazňovat nezpochybnitelnost, nedotknutelnost a neměnnost poválečných opatření přijatých vítěznými spojenci pro mírové a bezpečnostní zajištění svobodné Evropy.
 • Usilovat, aby dějiny národního boje za svobodu byly pravdivě zpracovány a aby byl objektivně hodnocen jejich význam pro současné i budoucí generace.
 • Seznamovat veřejnost, zejména mládež, s historií a odkazem národního boje za svobodu vydáváním publikací, svazového periodika, přednáškami, besedami a zejména prostřednictvím sdělovacích prostředků a spolupracovat s nimi i s občanskými sdruženími při zřizování a udržování památníků, pomníků a pamětních desek obětí národního boje za svobodu.
 • Uplatňovat práva a oprávněné nároky členů Svazu ve spolupráci se státními a samosprávnými orgány, zejména v oblasti sociální, zdravotní a občanskoprávní.
 • Spolupracovat úzce s odbojářskými a demokratickými organizacemi doma i v zahraničí.
 • Zdůrazňovat jednotu domácího a zahraničního odboje, posilovat vlastenecké uvědomění národního společenství. Vystupovat proti snahám podrývajícím základy naší státnosti a proti zkreslujícímu výkladu našich dějin.
 • Ve spolupráci s Památníkem Lidice, obecním úřadem Lidice a dalšími orgány státní správy a samosprávy organizovat, spoluorganizovat a přispívat k úspěšnému průběhu všech vzpomínkových akcí a besed, které se vážou k připomínce vypálení Lidic i dalších obcí, a k připomínce ostatních zločinů II. světové války
 • Dbát o zachovávání úcty všem přeživším lidické tragédie.
 • Zasadit se  se o udělení státního vyznamenání těm přeživším, kteří neúnavně a obětavě desítky let šíří osobně na besedách a v dialogu s občany odkaz lidické tragédie.      
 • Zasadit se o to, aby v Lidicích vznikla pamětní deska lidickým ženám, které zahynuly v koncentračních táborech Ravensbruck a Osvětim a při pochodu smrti.
Návštěva ZO ČSBS Lidice v koncentračním táboře Ravensbrück
Návštěva ZO ČSBS Lidice v koncentračním táboře Ravensbrück