Po pražských stopách lidické tragédie

Praha, 16. červen 2018

Marie Šupíková a Pavel Horešovský před bývalou porodnicí gestapa v Dykově ulici v Praze
Marie Šupíková a Pavel Horešovský před bývalou porodnicí gestapa v Dykově ulici v Praze

Dne 16. června 2018 přeživší lidické děti Marie Šupíková a Pavel Horešovský spolu s potomky přeživších Marií Štrougalovou a Annou Kovačíkovou, s pracovníky Památníku Lidice a s předsedkyní OV ČSBS Lidice Janou Bobošíkovou navštívily v Praze místa, spjatá s lidickou tragédií. Delegace navšívila nejprve Thomayerovu nemocnici v Krči. Zde nedobrovolně strávilo dva a půl roku svého ranného života osm nejmenších dětí po vyhlazení obce německými nacisty v roce 1942. Jejich otcové byli zastřeleni a matky odvlečeny do koncentračních táborů. Delegace se pak zastavila v Dykově ulici, u budovy tajné porodnice gestapa, kde se v roce 1942 narodilo ženám, odvlečeným z Lidic, šest dětí, z nichž pouze dvě zůstaly naživu. Dalším místem piety bylo štrašnické krematorium, kde je uložen popel 26 lidických občanů, zastřelených nacisty v Kobylisích. Cestu po místech tragických událostí zakončila pieta na střelnici v Kobylisích. Zde Marie Šupíková zavzpomínala na svého bratra Josefa Doležala, který byl v Kobylisích zastřelen 16. června 1942 ve věku 15cti let a dvou měsíců. Na všech místech byly položeny květiny a uctěna památka nevinných obětí německé nacistické perzekuce. Pietní akt se konal za podpory OV ČSSB Lidice, OÚ Lidice a Památníku Lidice. Fotogalerii připravil Pavel Horešovský.