Před 80 lety němečtí nacisté zavřeli české vysoké školy

Praha, 17. listopad 2019

IMG_2165Přes dvě stovky účastníků si na slavnostním shromáždění u Hlávkovy koleje připomněly tragické události z listopadu 1939, kdy němečtí okupanti při protinacistické demonstraci smrtelně zranili studenta Jana Opletala. Uzavření vysokých škol nacistickými okupanty 17. listopadu 1939 a umučeného a popravené studenty si dnes připomněli zástupci akademické obce, dnešních studentů, armády i politici. Za ČSBS Lidice se akce zúčastnila předsedkyně OV ČSBS Jana Bobošíková. Předseda správní rady Hlávkovy nadace Václav Pavlíček, který se akce ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit, ve svém zaslaném projevu připomněl, že mezi popravenými studenty byli lidé rozdílné politické orientace. Také ocenil skutečnost, že se letos do kalendáře po několikaletém úsilí vrátil Mezinárodní den studentstva a Hlávkova kolej byla zařazena mezi státní kulturní památky.