Prohlášení předsedy ČSBS

Praha, 7. 11. 2016
Přinášíme prohlášení předsedy ČSBS Jaroslava Vodičky k současné zjitřené situaci kolem Českého svazu bojovníků za svobodu.
Musím rozhodně odsoudit agresivní útočnou kampaň, která je vedena proti českému svazu bojovníků za svobodu a jeho funkcionářům, včetně mojí osoby. Jsem hluboce přesvědčen, že cílem této agresivní nevybíravé kampaně je umlčet výrazný společenský hlas Českého svazu bojovníků za svobodu a jeho funkcionářů, kteří dlouhodobě bojují za historickou pravdu a proti snaze ji dezinterpretovat, za nezkreslenou paměť národa, podporují vlastenectví a suverenitu naší země, a též poukazují na nutnost obrany České republiky před imigrační krizí.

Agresivita, dlouhodobost a úpornost kampaně mě přesvědčuje o tom, že cílem je i snaha Český svaz bojovníků za svobodu zcela zlikvidovat a jeho hlas umlčet, a nahradit jej jiným občanským spolkem, který se nebude vyjadřovat k aktuálním ohrožením České republiky a bude přehlížet snahy o zkreslování historické pravdy o zdrojích 2. sv. války a národním boji za osvobození Československa z německé nacistické okupace.

Iniciátorkou kampaně je bývalá členka ČSBS Gabriela Havlůjová (31 let), jejíž neuspokojené ambice ovlivňovat dění v ČSBS vyústily v deklarovaný odpor proti demokratickým mechanismům, na kterých je ČSBS dlouhodobě postaven. Chování bývalé členky ČSBS Havlůjové přesně kopíruje chování těch, kteří odmítají respektovat výsledky demokratických voleb a sami se považují za nositele jediného správného názoru.

Mediální dehonestaci a kádrování funkcionářů ČSBS je vedeno z místa, v jehož čele stojí člověk, který se snažil stát se předlistopadovým členem KSČ obdobně jako já. Redaktoři, kteří se na těchto nevybíravých útocích podílejí, měli problémy s policií ČR za fyzické napadení jiné osoby a se splácením dluhů, které musely být vymáhány soudně. Tyto údaje jsou velmi snadno doložitelné.

Vedoucí funkcionáři ČSBS mají čistá negativní lustrační osvědčení vydaná ministry vnitra v různém období po roce 1990. Nejvíce napadaný místopředseda ÚV ČSBS označovaný za „estébáka“ obdržel navíc ještě nejvyšší prověrku Národního bezpečnostního úřadu ČR, na stupeň utajení „Přísně tajné“ s níž působil v Armádě České republiky do roku 2004.

K záležitosti hospodaření ČSBS sděluji, že kontrolu hospodaření ČSBS, kterou veřejně oznámil ministr financí ČR a místopředseda vlády ČR Andrej Babiš, vítám. Sám jsem dnes písemně požádal prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu ČR o provedení nezávislé hloubkové finanční kontroly hospodaření ČSBS. Jsem přesvědčen, že výsledky kontrol utnou veškeré záměrně vytvářené spekulace o špatném hospodaření ČSBS.

V nejbližším období, po projednání v Předsednictvu a Výkonném výboru ÚV ČSBS, předpokládám svolání mimořádného zasedání ÚV ČSBS, které se bude všemi těmito záležitostmi zabývat.

V Praze dne 7. 2. 2016

 

Ing. Jaroslav Vodička

předseda ÚV ČSBS