Silver A v paměti tří generací

Pardubice, Sezemice, 9. leden 2018

Silver A 9. 1. 2018V úterý 9. ledna proběhlo v Pardubicích a následně v Sezemicích už desáté setkání Silver A v paměti tří generací, konané u příležitosti 77. výročí výsadkové operace Silver A z prosince roku 1941. Akci tradičně pořádá Památník Lidice pod záštitou Ministerstva kultury ČR, ve spolupráci s Pardubickým krajem, městem Pardubice, městem Sezemice, Českým svazem bojovníků za svobodu, Československou obcí legionářskou a Ing. Janou Bobošíkovou. Setkání bylo zahájeno ve 14.00 pietní vzpomínkou a kladením věnců na bývalém popravišti pardubického Zámečku. S projevy vystoupili 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Mgr. Miluše Horská, ministr kultury PhDr. Ilja Šmíd a primátor města Pardubice Ing. Martin Charvát. Společenská část setkání proběhla v sále restaurace Sezemický dům v obci Sezemice, kde strávil část svého života kapitán Alfréd Bartoš, velitel paravýsadku Silver A. Součástí programu byl příspěvek historika PhDr. Vojtěcha Kyncla, PhD. na téma „Váleční zločinci“ a ukázka z textů připravované výstavy „Lidice a doba prezidenta osvoboditele“, přednesená Josefem Somrem. Účastníci mohli shlédnout výstavu „Architektonická soutěž na Památník Zámeček“, která předkládá soutěžní návrhy na nové řešení expozice pietního území NKP Zámeček. Letošního setkání se zúčastnili pamětníci, pozůstalí, občané Pardubicka, představitelé vypálených obcí, zástupci řady oblastních organizací ČSBS, Československé obce legionářské, Spolku pro zachování odkazu českého odboje a studenti gymnázia Pardubice s pedagogickým doprovodem.

Vystoupení Jany Bobošíkové

Vážení pamětníci a pozůstalí, činitelé, dámy a pánové.

dnes jsme opět v Pardubicích vzdali úctu těm, kteří nám svými činy vyslali minimálně tři jasné vzkazy. Tím prvním je skutečnost, že svoboda a suverenita nespadla Československu odněkud shůry, že naší zemi tyto hodnoty nikdo nedaroval, ale že byly zaplaceny odvahou a krví konkrétních lidí. Druhým vzkazem je, že výsadkáři nadporučík Alfréd Bartošrotmistr Josef Valčík a četař Jiří Potůček, stejně tak jako všichni ti, kteří jim před 77 lety na území protektorátu pomáhali, se neptali, co pro ně udělá jejich země, ale naopak, věděli, co musejí pro Československo udělat oni. A za třetí vzkaz považuji fakt, že motivem konání těch, kterým dnes vzdáváme úctu, byla láska k vlasti a ke svobodě. Považuji za povinnost nás všech těmto vzkazům nejen naslouchat, ale také tyto hodnoty rozvíjet a pečovat o ně.

Dámy a pánové,

před rovnými deseti lety jsem spolu s tehdejším ředitelem Památníku Lidice JUDr. Červenclem stála u zrodu akce Silver A v paměti tří generací. Jsem moc ráda, že se z nenápadné akce stalo tradiční setkání, na které rok co rok dochází stále více lidí, o které je zájem, a o kterém informují jak místní, tak celostátní média. Dovolte mi, abych poděkovala všem, kteří se na akci trvale podílejí. Děkuji ústavním činitelům, zejména paní senátorce Miluši Horské, ministrům kultury i reprezentacím pardubického kraje a města Pardubice za podporu akce Silver A. Děkuji Dr. Vojtěchu Kynclovi za skvělé historické přednášky, mistru Josefu Somrovi za neopakovatelný přednes poutavých textů. Děkuji Památníku Lidice, představitelům Národní kulturní památky Ležáky, Ústřední hudbě Armády ČR a Posádkovému velitelství Praha. Jsem ráda, že se letošní setkání koná v Sezemicích, kde strávil část svého mládí velitel Silver A Alfréd Bartoš.  A samozřejmě děkuji Vám všem, že svou každoroční a rostoucí účastí dáváte najevo úctu hrdinům a obětem, a že tak udržujete jejich odkaz při životě pro další generace. Je mi skutečnou ctí, že jsem mohla pozdravit dnešní slavnostní shromáždění, a že mohu, jako každoročně, na konání akce Silver A v paměti tří delegací přispět. Budu tak činit i nadále.

Sezemice, 9. leden 2018