Slavnostní sázení růží do Záhonu republiky Pocta lidickým mužům

Lidice, 24. září 2018, tisková zpráva Památníku Lidice

zahon_republikyPamátník Lidice se v letošním roce připojuje k projektu Ministerstva kultury Společné století 1918–2018, který oslavuje 100. výročí vzniku Československa. U této příležitosti jsme založili v Růžovém sadu Záhon republiky, ve kterém bude do konce roku 2018 vysázeno symbolických 100 růžových keřů. Dne 27. 9. 2018 zasadí růže přeživší lidické tragédie, zástupce kanceláře prezidenta republiky, Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vlády, zástupci ambasád více než 20 států, zástupci bezpečnostních složek státu, univerzit, památníků, ústavů, muzeí, měst a obcí.

Československá republika byla založená na ideálech svobody a demokracie. Přestože existovala celých 75 let, jen velmi krátká doba z toho se nesla v duchu těchto ideálů. Země prošla velmi bouřlivým a často tragickým vývojem poznamenaným diktaturami a nesvobodou. Jednou z nejsmutnějších kapitol bylo vyhlazení obce Lidice a osady Ležáky v roce 1942. Jejich osud se nesmazatelně zapsal do dějin světa i Československa a je jejich neoddělitelnou součástí.

Když se podařilo skončit a překonat hrůzy 2. světové války, byla obnovena obec Lidice jako symbol naděje, že Lidice a celé Československo budou žít dále a budou pokračovat v ideálech, na kterých byl samostatný stát vystavěn. Jako pomyslný most mezi zmarem původních Lidic a nadějí nových byl v roce 1954 z popudu sira Barnetta Strosse z Velké Británie založen Růžový sad a z celého světa lidé poslali do Lidic na 17 000 růží. V roce 1961 byla v Anglii vyšlechtěna růže jménem Lidice.

„Letos si připomínáme 100 let od vzniku Československa, státu který ve své době patřil k nejprogresivnějším zemím na světě. Za jeho vznik i existenci v minulosti pokládali lidé životZáhon je poctou Československu a také lidickým mužům, kteří se stejně jako tisíce dalších podíleli na budování nové republiky, a to i v řadách československých legií v Rusku i Itálii. První republika přestala existovat v roce 1938. V roce 1942 naděje lidických mužů na obnovu Československa skončily na popravišti Horákova statku v Lidicích. I tyto zmařené životy si připomeneme.“

Mgr. Martina Lehmannová, ředitelka Památníku Lidice

Do Záhonu republiky byly první růže vsazeny v dubnu tohoto roku a věnoval je velvyslanec Spolkové republiky Německo, J. E. Christoph Israng. Tohoto prvního sázení se zúčastnila i lidická přeživší, paní Marie Šupíková, starostka obce Lidice, paní Veronika Kellerová nebo ředitelka Památníku Lidice, paní Martina Lehmannová.

Další růže přibývaly v průběhu roku a zasadili je například senátoři Zuzana Baudyšová, Zdeněk Berka, Václav Homolka, Václav Chaloupek a Jaromíra Vítková, členové senátního Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

Během léta přibyly růže zasazené například paní Ednou Gómez Ruiz, mexickou propagátorkou české kultury a dlouholetou přítelkyní lidických přeživších nebo zástupci nizozemského města Putten, které na konci druhé světové války potkal podobný osud jako Lidice.

Svou růži do Záhonu republiky zasadil i J. E. Ara Bablojan, předseda arménského Národního shromáždění, který do Lidic zavítal během své oficiální návštěvy České republiky.

Na konci srpna přispěl svou růží také velvyslanec Spojeného království Velké Británie a Severního Irska J. E. Nick Archer.

Hlavní společné sázení růží je nyní naplánováno na 27. 9., na kterém potvrdilo svou účast téměř 70 hostů.

Program:

10.50 Příjezd hostů na parkoviště Památníku Lidice a přesun k Záhonu republiky
11.00 Státní hymna v podání zpěvačky Lucie Silkenové
11.05 Zahájení ředitelkou Památníku Lidice Martinou Lehmannovou
11.10 Projevy hostů
Milan Štěch – předseda Senátu Parlamentu ČR
Alois Mačák – náměstek ministra kultury
11.20 Představení Růžového sadu Lubou Hédlovou
11.25 Písně Ty lesovský stráně a Pieseň o rodnej zemi v podání zpěvačky Lucie Silkenové a Honzíka Musila
11.35 Sázení růžových keřů
12.35 Píseň Ach synku, synku v podání zpěvačky Lucie Silkenové a Honzíka Musila
12.40 Slovo pamětníků
12.45 Slovo starostky obce Lidice Veroniky Kellerové
12.50 Poděkování ředitelky Památníku Lidice Martiny Lehmannové
12.55 Přesun do loubí Glorietu, individuální prohlídka muzea a výstavní síně In  Memoriam s výstavou „Lidice a doba prezidenta osvoboditele“

Kontaktní osoba:
Filip Petlička
Vztahy s veřejností
petlilcka@lidice-memorial.cz
+420 731 110 984