Slavnostní shromáždění k 99. výročí vzniku Československé republiky

Praha, 28. říjen 2017                                          

Český svaz bojovníků za svobodu, Sdružení zahraničních vojáků 2. světové války, Sdružení domácího odboje a partyzánů, Sdružení českého národního povstání, Sdružení politických vězňů a pozůstalých, v součinnosti s Ministerstvem obrany ČR, Generálním štábem AČR, Národním muzeem, a dalšími odbojovými a vlasteneckými organizacemi České republiky – Sdružením čs. zahraničních letců-Východ, Kruhem občanů ČR vyhnaných v r. 1938 z pohraničí, Společností Ludvíka Svobody, Československou obcí legionářskou, Českou obcí sokolskou, Vele obcí sdružených obcí Baráčníků, Evropským hnutím ČR, Českým Junákem, Klubem Dr. Milady Horákové, Konfederací politických vězňů, Masarykovým demokratickým hnutím, Masarykovou společností, Orlem, Společností Dr. Edvarda Beneše, Společností bratří Čapků, Společností Jana Masaryka uspořádaly Slavnostní shromáždění k 99. výročí vzniku Československé republiky ve Slavnostním sále Národního památníku na Vítkově. S hlavním projevem vystoupila ministryně vlády České republiky ing. Karla Šlechtová, která následně obdržela vyznamenání z rukou předsedy ÚV ČSBS Jaroslava Vodičky. Slavnostní shromáždění jako každoročně přenášela v živém vysílání Česká televize. Záznam přinášíme zde:                                                           

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10997918455-mimoradne-porady-ct24/217411033431028-slavnostni-shromazdeni-k-99-vyroci-vzniku-ceskoslovenske-republiky/