Středočeský kraj podpořil přeživší lidického masakru

Lidice, 27. únor 2018

DSC_0015Krajský úřad Středočeského kraje v čele s hejtmankou Jaroslavou Jermanovou podpořil přeživší lidické ženy a děti finančním darem prostřednictvím sociálně zdravotní komise ÚV ČSBS. Přeživším lidickým ženám předala finanční dar předsedkyně sociálně zdravotní komise ÚV ČSBS Zdeňka Valouchová osobně v jejich domovech. Přeživší lidické děti dar převzaly na Obecním úřadě v Lidicích. Místopředseda OV ČSBS Lidice bratr Pavel Horešovský zaslal hejtmance Jermanové děkovný dopis, jehož znění přinášíme.

Vážená paní hejtmanko,

dne 27. února se na Obecním úřadě v Lidicích za přítomnosti starostky paní Veroniky Kellerové sešly lidické děti, aby převzaly z rukou zástupců ÚV ČSBS Praha, 1. místopředsedy Emila Kulfánka a předsedkyně sociálně zdravotní komise ÚV ČSBS Ing. Zdeňky Valouchové peněžní dar, který jste věnovala držitelům Osvědčení podle zákona č. 255/1946 Sb.
Proto dovolte, abych Vám za nás lidické děti poděkoval.
S pozdravem
Pavel Horešovský

DSC_0007 DSC_0006