Za paní Miloslavou Kalibovou

Lidice, 30. prosinec 2019

Marie-KalibovaS upřímnou lítostí a bolestí jsme přijali zprávu o skonu paní Miloslavy Kalibové, někdejší dlouholeté členky ČSBS a předsedkyně lidické základní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu. Paní Kalibová měla vzácný dar zprostředkovávat bolestné zkušenosti lidických žen a účastnic pochodu smrti s německými nacistickými zvěrstvy dalším generacím a uchovávat tak část paměti naší země. I za to jí patří naše vděčnost. Čest její památce!

https://www.pametnaroda.cz/cs/kalibova-miloslava-1922?fbclid=IwAR0ubvau9Qcb6ub-QdvUbjS6yo7FjpR-V-yEfzRTftcj4ODlth66zIy6A-w