Za Zdeňkem Mahlerem, přítelem Lidic

Praha, 18. březen 2018
 
Zdeněk Mahler, zdroj Wikipedia
Zdeněk Mahler, zdroj Wikipedia

V neděli 18. března 2018 nás navždy opustil pedagogspisovatelscenáristapublicista a muzikolog Zdeněk Mahler. Bývalý ředitel Památníku Lidice a člen  ČSBS Lidice JUDr. Milouš Červencl vzpomíná na tuto vyjímečnou osobnost. Níže přinášíme jeho vyjádření. 

S dr. Mahlerem jsem se setkával po dobu mého působení v Památníku Lidice poměrně často. Bylo to dáno hlavně tím, že pan doktor měl k Lidicím velice blízko, věnoval jim svůj badatelský zápal i literární nadání. Prožíval jsem s ním rozladění až zklamání nad upraveným scénářem k filmu LIDICE na motivy jeho Nokturna. Setkával jsem se s ním při besedách a Křeslech pro hosta v Lidické galerii, byl svědkem jeho bravurní rétoriky, když se na pódiu setkal s kardinálem Dominikem Dukou a historikem Eduardem Stehlíkem a nelze zapomenout na úžasnou atmosféru, když se zde s ním setkali Josef Somr a Luděk Munzar, tušíc, že je to naposledy, co se mohli tito bardové umění obejmout… Navštěvoval jsem ho v jeho břevnovské vile, kde jsme v jeho “trucovně” vášnivě probírali historii i současnost, hledali paralely a já vždy odcházel s pocitem, že vlastně nic nevím, takový to byl v mých očích génius. Naposledy jsem se s dr. Mahlerem setkal na podzim roku 2016 v nemocnici v Berouně, kam jsem za ním přijel na návštěvu. Ač upoután na lůžku, živě se zajímal o veškeré současné dění a k dobru přidal i řadu trefných vtipů, jak u něho bývalo běžné. Pan Zdeněk Mahler byl velkým synem tohoto národa a mužem činu, vskutku renesančním člověkem. Jeho místo nelze nahradit. Odešel velikán, jehož rozsáhlé dílo a osobní zásluhy o historii, kulturu, literaturu a film docení až příští desetiletí.
Vážený pane doktore Mahlere, měl jsem to štěstí setkávat se s Vámi, ctít Vás a obdivovat. Dal jste mi mnoho.
Čest Vaší památce!
Milouš Červencl